Učna pomoč in tehnično oblikovanje

"Skrivnost uspeha vsakega uspešnega človeka je, da je razvil drugačne navade od tistih, ki so neuspešni." (A. Jackson King)

Seminarske in projektne naloge

SEMINARSKE IN PROJEKTNE NALOGE

Nudimo vam učno pomoč pri pisanju seminarskih in projektnih nalog ter tehnično oblikovanje.

Diplomske in raziskovalne naloge

DIPLOMSKE IN RAZISKOVALNE NALOGE

Nudimo vam učno pomoč pri pisanju diplomskih in raziskovalnih nalog ter tehnično oblikovanje.

Izdelava prezentacije v PowerPointu-u

IZDELAVA PREZENTACIJE V POWERPOINT-U

Nudimo pomoč pri izdelavi prezentacije seminarske, projektne, raziskovalne ali diplomske naloge v programu PowerPoint.


PISANJE SEMINARSKIH IN PROJEKTNIH NALOG

 • Učna pomoč pri pisanju seminarskih nalog.
 • Učna pomoč pri pisanju projektnih nalog.
 • Pomoč: oblikovanje ankete, vstavljanje grafov, izbira slikovnega materiala, gradično oblikovanje, vstavljanje kazala, vstavljanje kazala slik, grafov in tabel itd.
 • Vaša naloga je, da nam na e-mail pošljete vsa natančna navodila, ki ste jih prejeli za izdelavo in oblikovanje seminarske ali projektne naloge.

PISANJE DIPLOMSKIH IN RAZISKOVALNIH NALOG

 • Učna pomoč pri pisanju diplomskih nalog.
 • Učna pomoč pri pisanju raziskovalnih nalog.
 • Pomoč: oblikovanje ankete, vstavljanje grafov, izbira slikovnega materiala, gradično oblikovanje, vstavljanje kazala, vstavljanje kazala slik, grafov in tabel itd.
 • Vaša naloga je, da nam na e-mail pošljete vsa natančna navodila, ki ste jih prejeli za izdelavo in oblikovanje seminarske ali projektne naloge.

OBLIKOVANJE IN TEHNIČNA POMOČ PRI VSEH VRSTAH NALOG

 • Oblikovanje in tehnična pomoč pri izdelavi seminarske naloge.
 • Oblikovanje in tehnična pomoč pri izdelavi projektne naloge.
 • Oblikovanje in tehnična pomoč pri izdelavi diplomske naloge.
 • Oblikovanje in tehnična pomoč pri izdelavi raziskovalne naloge.
 • V okviru učne pomoči nudimo pomoč pri naslednjih pisnih izdelkih:.
 1. - Teoretične in empirične seminarske naloge
 2. - Projektne, raziskovalne in diplomske naloge.
 3. - Izdelava dispozicijske naloge
 4. - Poročila o opravljeni praksi
 5. - Obnove člankov
 6. - Pisanje spletnih ponudb

IZDELAVA PREZENTACIJE V POWERPOINT-U

 • Nudimo pomoč pri izdelavi in oblikovanju prezentacije seminarskih, projektnih, raziskovalnih, diplomskih idr. nalog v programu PowerPoint.
 • Vaša naloga je, da nam posredujete natančna navodila, ki ste jih prejeli za izdelavo in oblikovanje prezentacije oz. predstavitve v programu PowerPoint.
 • Cena izdelave PowerPoint predstavitve je od 8€/stran naprej.